Rozproszona energetyka słoneczna

2016-09-08-16-40-12-2 Podróżując po kraju coraz częściej można zauważyć zamontowane na dachach budynków kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.
Pierwsze z nich służą przede wszystkim do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania centralnego. Drugie natomiast, wykorzystując tzw. zjawisko fotowoltaiczne, przetwarzają światło słoneczne w energię elektryczną. C oraz większa popularność paneli fotowoltaicznych wśród osób prywatnych, wynika przede wszystkim z dwóch kwestii. Po pierwsze, pozwala w zauważalnym stopniu zmniejszyć ponoszone przez nie koszty energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę czekającą nasz kraj konieczność gruntownej modernizacji systemu elektrycznego oraz coraz bardziej realne niedobory mocy, koszty te w najbliższych latach na pewno będą wzrastać. Po drugie, osoba, która zdecydowała się zamontować na swoim dachu bądź podwórku panele fotowoltaiczne, może w dość prosty sposób przeobrazić się z konsumenta własnej energii w prosumenta, czyli kogoś, kto nie tylko wytwarza i zużywa energię, ale także ją sprzedaje.

Przygotowując się do realizacji instalacji, prosument bez wątpienia powinien skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy działającej w obszarze energetyki słonecznej. Dzięki temu, zrealizowana przez niego inwestycja zostanie odpowiednio zwymiarowana, tzn. jej moc pozwoli optymalnie zabezpieczyć zużycie energii elektrycznej danego gospodarstwa domowego. Jest to szczególnie istotne po ostatniej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, na mocy której, za oddawane do sieci elektroenergetycznej, a niezużyte przez prosumenta na potrzeby własne nadwyżki energii, nie będzie on otrzymywał wynagrodzenia. Oczywiście odpowiednie zwymiarowanie inwestycji możliwe jest tylko przez firmy działające na rynku już odpowiedni czas, które mają doświadczenie poparte oddanymi do użytku instalacjami fotowoltaicznymi. Firmy tego rodzaju, przy projektowaniu instalacji wezmą pod uwagę również takie czynniki, jak średnie nasłonecznienie w danej części Polski, ewentualne zacienienie przez pobliskie drzewa i krzaki, a także wystawę, nachylenie oraz konstrukcję dachu.

Przy wyborze firmy warto się również dowiedzieć, jak długim okresem gwarancji będą objęte panele, a także, jak będzie spadała ich sprawność w kolejnych latach funkcjonowania. Co prawda widać wzrost jakości i trwałości montowanych w Polsce ogniw, niemniej biorąc pod uwagę co najmniej kilkunastoletni czas pracy tych urządzeń, spadek ich produktywności jest kwestią normalną. Wobec tego, warto montować zwłaszcza takie panele, których sprawność będzie spadała najwolniej.

Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest niebędące wciąż w Polsce standardem, ubezpieczanie zrealizowanych inwestycji. Pomimo względnej trwałości paneli, w szczególnie niesprzyjających warunkach pogodowych mogą one zostać uszkodzone przez opad gradu, gałęzie oderwane z pobliskich drzew, czy wreszcie podczas zdarzeń dotyczących całych budynków, np. pożaru. W przypadku zaistnienia takich sytuacji, możliwość uzyskania odszkodowania jest rzeczą pierwszorzędną.

źródło tekst- Paweł Konieczny Media Planet
foto- PV Solarin sp. z o.o.

Opublikowane w Aktualności.