Inwestycja w panele słoneczne pozwala obniżyć miesięczne opłaty za energię

“W 2016 roku całkowita moc mikroinstalacji fotowoltaicznych zwiększyła się o ponad 250 proc. i sięgnęła 93,72 MW” – wynika z danych Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. Tak szybki rozwój to efekt m.in. ubiegłorocznych zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Nowela wprowadza pojęcie tzw. opustów, które w niektórych przypadkach pozwalają na znaczne obniżenie kosztów energii.

Fotowoltaika rozwija się dynamicznie

Branża fotowoltaiczna w Polsce rozwija się fantastycznie. Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej z 2016 roku już ponad milion osób w Polsce jest zainteresowanych możliwością  wykorzystania “zielonej energii” oraz poważnie myśli nad zakupem i montażem ogniw fotowoltaicznych, czyli urządzeń do produkcji energii elektrycznej.

Jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, na koniec 2016 roku łączna moc systemów fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 193 MW. Szczególnie dynamiczny wzrost odnotowano w gałęzi tzw. mikroinstalacji, czyli niewielkich przydomowych systemów. Na koniec ubiegłego roku ich skumulowana moc wynosiła ponad 94 MW, co w stosunku do grudnia 2015 roku oznacza wzrost o ponad 250 proc.

Opust na energię

Ustawa o odnawialnych źródłach energii w nowej wersji weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. W myśl nowych przepisów gwarantowaną cenę odkupu energii pochodzącej z OZE zastąpiły tzw. opusty, pozwalające na rozliczenie różnicy pomiędzy energią wytworzoną przez prosumenta a tą, która została przez niego pobrana.

Na południu panele popularne

Aktualnie największy potencjał do wzrostu mają południowe województwa Polski. Tę opinię potwierdzają także dane Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. Wynika z nich, że najwięcej systemów mających koncesję Urzędu Regulacji Energetyki działa obecnie w województwach śląskim, lubelskim, małopolskim oraz w Wielkopolsce. Wpływ mają na to różne czynniki, między innymi ukształtowanie terenu lub wysokość nad poziomem morza.

Dzisiaj decydując się na zakup instalacji systemu fotowoltaicznego, można spodziewać się zwrotu kosztów inwestycji w ciągu 6 do 7 lat. Jest to korzystna decyzja szczególnie, że instalacja fotowoltaiczna może pracować przez 25-30 lat.

   

Opublikowane w Aktualności.