Co dalej z Prosumentem ?

W obliczu ostatnich informacji płynących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod znakiem zapytania stanęła dalsza realizacja programu Prosument w jego obecnym kształcie. W odpowiedzi na te informacje NFOŚiGW zapewnia, że „tematyka Prosumenta jest niezmiernie ważna i pozostaje priorytetem”.

Rynek instalatorów i osób zainteresowanych dofinansowaniem na montaż mikroinstalacji OZE czeka na informacje o uruchomieniu nowego naboru wniosków w ramach programu Prosument realizowanego za pośrednictwem BOŚ Banku. Pod koniec ubiegłego roku BOŚ, który nie przyjmował wówczas wniosków do Prosumenta już od kilku miesięcy, zapewniał, że możliwy termin uruchomienia nowego naboru to styczeń 2016 r. Nowego naboru jednak nadal nie uruchomiono, a wobec ostatnich informacji z NFOŚiGW rynek nie wie, czy ten nabór zostanie w ogóle wznowiony – a jeśli tak to na jakich zasadach.

Ostatnio przedstawiciele NFOŚiGW komunikowali zamiar wprowadzenia zmian w zasadach udzielanego finansowania. Fundusz zapowiada m.in. położenie większego nacisku na finansowanie zwrotne i ograniczenie bezzwrotnych dotacji. To może sygnalizować zmiany, które mogą niebawem nastąpić również w ramach programu Prosument.

W wypowiedzi dla portalu Gramwzielone.pl Sławomir Kmiecik z biura prasowego NFOŚiGW poinformował, że obecnie programy związane z OZE i niską emisją – programy Prosument, Ryś, Kawka – są przejmowane przez nowo powstały Departament Energii i Innowacji, który realizuje zadania zlikwidowanych jednostek – Departamentu Ochrony Klimatu i Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej.

NFOŚiGW zapewnia, że oprócz wspomnianych programów trwa również weryfikacja wszystkich pozostałych programów priorytetowych, której celem jest „uspójnienie oferty finansowej i dostosowania jej do aktualnych potrzeb rynku”.

Fundusz chce zakończyć weryfikację swoich programów priorytetowych, w tym Prosumenta, z końcem marca br. Jednocześnie zapewnia, że „tematyka programu Prosument jest niezmiernie ważna i pozostanie jednym z kluczowych priorytetów NFOŚiGW”. Na razie nie wiadomo jednak, które zasady dofinansowania w ramach programu Prosument mogą ulec zmianie, ani jaki będzie dokładnie kierunek tych zmian.

Sławomir Kmiecik poinformował jednocześnie, że dotychczas w ramach programu Prosument zawarto umowy dofinansowania na łączną kwotę prawie 290 mln zł, a wypłacono już ponad 48 mln zł. Wnioski w trakcie rozpatrywania i oceny opiewają na prawie 80 mln zł.

W przypadku programu Prosument realizowanego za pośrednictwem WFOŚiGW zawarto 22 umowy, dla każdego Funduszu po 2 umowy – jedną dotyczącą pożyczek, a drugą dotacji. Umowy podpisano na łączną kwotę prawie 150 mln zł. Do tej pory wypłacono 12,74 mln zł. Ponadto, w trakcie rozpatrywania są wnioski o przystąpienie do Prosumenta, które złożyły Fundusze z Torunia i Opola. Wartość tych wniosków to 19 mln zł.

W przypadku umowy z BOŚ Bankiem, zawarto dotąd umowy na kwotę ok. 110 mln zł, a wypłacono 33,6 mln zł.

W przypadku środków udostępnianych w ramach programu Prosument gminom, podpisano umowy z 9 gminami na łączną kwotę 28,2 mln zł, a wypłacono dotąd 1,8 mln zł. W trakcie rozpatrywania są wnioski 11 gmin na łączną kwotę 20,66 mln zł.

Zgodnie z początkowymi założeniami Prosumenta, którego realizację rozpoczęto w roku 2014, a w ścieżce bankowej od 2015 r., budżet tego programu ma wynieść 800 mln zł.

żródło : gram w zielone

Opublikowane w Aktualności.