Zasady sprzedaży energii odnawialnej

Preferencyjne zasady sprzedaży energii odnawialnej wytworzonej w mikroinstalacjach pozwolą rozwijać energetykę odnawialną. Wprowadzone zostaną od nowego roku preferencyjne ceny odsprzedaży wyprodukowanej w mikroinstalacji energii nawet do 0,75 zł za kW. Załącznik: Będzie boom na energię z mikroinstalacji. Rzeczpospolita 4.05.2015 r.