Klastry wyjściem dla małych wiatraków?

Od dłuższego czasu można zaobserwować kłopoty na rynku odnawialnych źródeł energii. Podstawowym problemem producentów eko-energii jest niska cena zielonych certyfikatów. Za certyfikat obecnie płaci się ok. 25 zł/MWh, dawniej cena ta oscylowała w okolicach 270 zł/MWh. Producenci eko-energii otrzymują świadectwa pochodzenia energii  z źródeł odnawialnych (tzw. zielone certyfikaty) za każdą kilowatogodzinę wyprodukowaną z biomasy, wody, […]