Opłacalność małej instalacji fotowoltaicznej w świetle nowej ustawy o OZE

solar-dw-300x225

Zmiany w nowej ustawie o OZE w jeszcze większym stopniu poprawiły ekonomikę inwestycji w małą instalację fotowoltaiczną. Moim zdaniem, jeżeli przepisy wejdą w życie w obecnym kształcie inwestycja w fotowoltaikę będzie inwestycją bezpieczną i przynoszącą wysoką rentowność zainwestowanego kapitału.

Premia dla oszczędnych

Nowy projekt ustawy sprecyzował sposób rozliczania produkcji energii z mikro instalacji. Montując i przyłączając do sieci instalację zostanie nam zamontowany dwukierunkowy licznik energii, co oznacza że zapłatę za sprzedaż energii będziemy otrzymywać od różnicy energii wyprodukowanej i zużytej. Wprowadzenie takiej formy rozliczenia po pierwsze staje się impulsem do oszczędzania gdyż im nasze zużycie będzie niższe tym większą ilość energii będziemy mogli odsprzedać. Po drugie opłacalność będzie rosła wraz ze wzrostem zainstalowanej mocy. W praktyce z wielu czynników nie będzie ekonomicznych podstaw do montażu najmniejszych 1-3 kW instalacji, ale o tym już pisałem.

Najlepiej 10 kW na dachu

Duży plus należy się ustawodawcy, że w ramach wsparcia dla mikro i małych instalacji wprowadził dodatkowe rozróżnienie w zależności od mocy i usytuowania instalacji. Najwyższe wsparcie na poziomie 1,3 zł dostaną instalacje na budynkach o mocy do 10 kW. W praktyce instalacja tej mocy wymaga powierzchni dachu minimum 65 m2. W przypadku domów jednorodzinnych rzadko wystękują warunki aby zainstalować większą moc z uwagi na dostępność powierzchni dachowej o odpowiednim usytuowaniu. Z tego powodu najbardziej ekonomicznie uzasadnione są instalacje możliwie zbliżone do 10 kW zlokalizowane na dachu. W takim przypadku zarówno koszty instalacji jak i eksploatacji są zrównoważone a blisko 80% wyprodukowanej energii będzie podlegać odsprzedaży.

Założenia:

Koszt instalacji 65600 zł
Moc instalacji 10 kW
Alternatywne oprocentowanie lokaty 5 %
Roczne zużycie energii przez budynek 2000 kWh
Wskaźnik produktywności energii z instalacji 950 kWh/kW
Wskaźnik rocznego spadku mocy instalacji 0,8 %
Wzrost cen energii elektrycznej 7 %
Cena energii elektrycznej 0,6 zł/kWh
Taryfa sprzedaży energii 1,3 zł/kWh

fotowoltaika

Dla tak przyjętych założeń z uwzględnieniem utraty odsetek od zainwestowanego w instalację fotowoltaiczną kapitału w przeciągu 15 lat instalacja wygeneruje łącznie 128 000 zł czyli zainwestowany kapitał zostanie w ciągu 15 lat podwojony.

Dla tak przyjętych założeń okres zwrotu inwestycji wynosi od 6,5-8 lat w zależności od tego jak inwestor podejdzie do kwestii hipotetycznie utraconych odsetek od zainwestowanej w instalację fotowoltaiczną kwoty. Osobną kwestią jest jeszcze opodatkowanie przychodów z instalacji PV jednak ten temat szerzej omówiony zostanie w książce.

Objaśnienie:
Wielu czytelników zapewne zastanawia się co to jest za pozycja „wartość utraconych odsetek„. Z uwagi że analiza miała za zadanie przedstawienie opłacalności instalacji fotowoltaicznej z punktu widzenia prywatnego mikro inwestora podejście do opłacalności zostało dostosowane do finansowania tego typu inwestycji przez takich inwestorów. W tym przypadku został rozważony model finansowania inwestycji za gotówkę. W takim przypadku większość inwestorów wykorzysta środki które mają zgromadzone na lokacie. W ten sposób dopóki instalacja nie zwróci się finansowo (nie wypracuje przychodu równego nakładom inwestycyjnym) inwestor będzie „stratny” na odsetkach które generowałaby mu lokata która została wykorzystana na finansowanie instalacji. W raz z pojawiającymi się zyskami którymi inwestor może sukcesywnie odnawiać lokatę wartość utraconych odsetek spada do 0.

Źródło:
Autor – Bodgan Szymański
Solaris – odnawialne źródła energii blog
fotografia- PV Solarin sp. z o.o.