Mój Prąd

13 stycznia wystartował drugi nabór wniosków o dopłaty na domowe instalacje fotowoltaiczne w programie Mój Prąd.  Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 5000 złotych.

NFOŚiGW ocenił pozytywnie pierwszy etap naborów wniosków, wprowadzono jednak nowe formularze które będą obowiązywać od lutego 2020 roku. Do tego czasu można korzystać ze starych jak i nowych wniosków.

Pierwszy nabór trwał od 1 września do 20 grudnia 2019 roku. Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowaniem zostało objętych 27 tysięcy instalacji fotowoltaicznych a wartość wypłacanego dofinansowania wyniosła 132 mln zł. Jest to 13% budżetu który został określony na 1 miliard zł.

Drugi nabór potrwa do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania założonego budżetu który powinien wystarczyć na dofinansowanie około 200 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Co istotne dotacja z programu Mój Prąd zwolniona jest z podatku PIT, dodatkowo koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku jako ulgę termomodernizacyjną która od 2019 roku obejmuje także domowe instalacje fotowoltaiczne.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotacje możesz ubiegać się jeżeli:

-Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
(m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy)
-Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe
-Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą
-Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji

Jak złożyć wniosek?

– Elektronicznie za pomocą rządowego portalu gov.pl, https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad
Wybierając tę opcje potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.
Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem – potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędów.

– W wersji papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

– Drogą pocztową, ewentualnie kurierem, na adres NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa