Zielone budownictwo dla miast

Edukator Przedsiębiorcy W roku 2050 około 66 proc.¹ ludzkości będzie mieszkało w miastach. Już teraz miasta zużywają około 70 proc. światowej energii, emitując podobną ilość gazów cieplarnianych. Zagadnienie zrównoważonego rozwoju dla obszarów miejskich zyskuje tym samym coraz bardziej na znaczeniu. Intensywny rozwój miast musi się odbywać w taki sposób, aby jego mieszkańcy żyli zdrowiej i […]

Rozproszona energetyka słoneczna

Podróżując po kraju coraz częściej można zauważyć zamontowane na dachach budynków kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Pierwsze z nich służą przede wszystkim do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania centralnego. Drugie natomiast, wykorzystując tzw. zjawisko fotowoltaiczne, przetwarzają światło słoneczne w energię elektryczną. C oraz większa popularność paneli fotowoltaicznych wśród osób prywatnych, wynika przede wszystkim z […]